منوهای نصب در پنل مدیریت

دوره های آموزشی مرکز آموزشهای آزاد و مهارتی

1,425,300

دقیقه آموزش کاربردی

957
عدد دوره آموزشی

17,049
نفر ثبت نام در دوره

جدیدترین آموزش‌ها

{"title":"","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"course-cat","term":"\u0645\u0631\u06a9\u0632-\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634-\u0647\u0627\u06cc-\u0622\u0632\u0627\u062f-\u0648-\u0645\u0647\u0627\u0631\u062a\u06cc","post_ids":"","course_style":"recent","featured_style":"course","masonry":"","grid_columns":"clear4 col-md-3","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"4","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
مشاهده همه

علوم و معارف اسلامی

{"title":"","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"course-cat","term":"\u0639\u0644\u0648\u0645-\u0648-\u0645\u0639\u0627\u0631\u0641-\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc","post_ids":"","course_style":"recent","featured_style":"course","masonry":"","grid_columns":"clear4 col-md-3","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"4","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
مشاهده همه

علم و فناوری

{"title":"","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"course-cat","term":"\u0639\u0644\u0645-\u0648-\u0641\u0646\u0627\u0648\u0631\u06cc-\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632-1401\t","post_ids":"","course_style":"recent","featured_style":"course","masonry":"","grid_columns":"clear4 col-md-3","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"4","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
مشاهده همه

خلاقیت و نوآوری

{"title":"","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"course-cat","term":"\u062e\u0644\u0627\u0642\u06cc\u062a-\u0648-\u0646\u0648\u0622\u0648\u0631\u06cc-\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632-1401","post_ids":"","course_style":"recent","featured_style":"course","masonry":"","grid_columns":"clear4 col-md-3","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"4","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
مشاهده همه

هنر و ادبیات

{"title":"","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"course-cat","term":"\u0647\u0646\u0631-\u0648-\u0627\u062f\u0628\u06cc\u0627\u062a-\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632-1401\t","post_ids":"","course_style":"recent","featured_style":"course","masonry":"","grid_columns":"clear4 col-md-3","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"4","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
مشاهده همه

مهارت ها و سبک زندگی

{"title":"","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"course-cat","term":"\u0645\u0647\u0627\u0631\u062a-\u0647\u0627-\u0648-\u0633\u0628\u06a9-\u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc","post_ids":"","course_style":"recent","featured_style":"course","masonry":"","grid_columns":"clear4 col-md-3","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"4","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
مشاهده همه

دانش بهداشت و سلامت

{"title":"","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"course-cat","term":"\u062f\u0627\u0646\u0634-\u0633\u0644\u0627\u0645\u062a-\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632-1401\t","post_ids":"","course_style":"recent","featured_style":"course","masonry":"","grid_columns":"clear4 col-md-3","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"4","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
مشاهده همه

اجتماع و سیاست

{"title":"","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"course-cat","term":"\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639-\u0648-\u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a","post_ids":"","course_style":"recent","featured_style":"course","masonry":"","grid_columns":"clear4 col-md-3","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"4","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
مشاهده همه

بسته های ترکیبی

{"title":"","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"course-cat","term":"\u0628\u0633\u062a\u0647-\u0647\u0627\u06cc-\u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628\u06cc-\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632","post_ids":"","course_style":"recent","featured_style":"course","masonry":"","grid_columns":"clear4 col-md-3","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"4","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
مشاهده همه

اخبار آموزشی

{"title":"","show_title":"0","post_type":"post","taxonomy":"","term":"0","post_ids":"","course_style":"rated","featured_style":"generic_card","masonry":"","grid_columns":"clear4 col-md-3","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"4","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
مشاهده همه اخبار

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱

ارتباط با مرکز

کلیه حقوق این تارنما برای جامعه الزهرا(حوزه علمیه خواهران قم) محفوظ می باشد.
X